Daccus - Mega Förlag


 Lärarjournaler

Ett grundläggande lärarhjälpmedel!

Ämneslärarjournaler

  • Underlättar betygsättning och frånvarokontroll
  • Förbättrar elevuppföljning och undervisning
  • Säkrar elevunderlag vid datorhaveri

Pris:
200 kr / 10-pack
100 stycken, 10 extra
200 stycken, 50 extra

Idrottslärarjournaler

Idrottslärarjournalen är speciellt anpassad för idrottslärare.

Pris:
220 kr / 10-pack
100 stycken, 10 extra
200 stycken, 50 extra

Elevvårdsjournaler

Journalen skapar översikt och tipsar om hur man:

  • Samverkar med föräldrar och elever
  • Upprättar ett åtgärdsprogram
  • Leder ett utvecklingssamtal
  • Genomför ett klassråd
  • Motverkar mobbning
  • Dokumenterar
  • Utvärderar

Pris:
300 kr / 10-pack
100 stycken, 10 extra

Beställningar sker via formuläret till höger,

Samtliga priser exclusive moms

Daccus Mega förlag AB


telefon 0921-10770, Mobil:070-3002064 eller e-post daccus@daccus.com.
Picture of examples

Säker journalföring av elevernas prestationer under terminen.

Fyll i alla nödvändiga adressuppgifter (skolans namn, leveransadress, fakturaadress o.s.v.) i formuläret nedan. Var noga med att skriva en kontakt samt var vi kan nå er om det skulle uppstå frågor. Om ni beställer vid vårterminens slut kan vi vänta med leverans lagom till höstterminens start. Skriv i så fall in detta tydligt i beställningen.

Beställ här
* Nödvändig information